See English Version

  درباره تبریز

  دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۵۷ با نام دانشکده کشاورزی و با پذیرش ۳۰ نفر دانشجو در رشته کشاورزی عمومی فعالیت‌­های آموزشی خود را آغاز کرده است. این دانشگاه در مرکز استان (شهر اردبیل) واقع شده و به‌عنوان تنها دانشگاه جامع دولتی استان محسوب می­‌شود. این دانشگاه در حال حاضر با ۳۹۵ نفر عضو هیأت علمی، ۳۰۷ نفر کارمند، بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ دانشجو، ۸ دانشـکده، ۳ مرکز تحقیقاتی، ۳ پژوهشکده، ۱۱ هسته پژوهشی و  یک مرکز رشد واحدهای فن‌آوری در چهار شهر اردبیل، نمین، پارس‌آباد و مشگین‌شهر، در جهت گستـرش فعالیت‌های علمی، آمـوزشـی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی در این منطقه از میهن عزیزمان گام بر می‌دارد. تعداد رشته‌های تحصیلی مصوب شورای گسترش در این دانشگاه ۲۷۳ رشته شامل: ۷ رشته در مقطع کاردانی، ۷۷ رشته در مقطع کارشناسی، ۱۲۸ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و ۶۱ رشته در مقطع دکتری است.
  پژوهشکده‌های دانشگاه شامل مدیریت آب، سلامت و امنیت تولیدات کشاورزی و مدیریت آب و آب‌­های معدنی و مراکز تحقیقاتی شامل سلامت‌گستر، مدیریت انرژی و زیست‌فناوری گیاهان دارویی هستند. لازم به ذکر است که به‌منظور گسترش پژوهش‌های نیازمحور، مجوز راه‌اندازی پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی و هسته‌های پژوهشی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اخذ شده است.

  https://uma.ac.ir

  https://uma.ac.ir/index.php?sid=190&slc_lang=fa

  https://uma.ac.ir/index.php?sid=178&slc_lang=fa