See English Version

    معرفی کنفرانس

    با افتخار به استحضار می‌رساند، کنفرانس کوهستان پایدار توسط دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در تاریخ ۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. این رویداد علمی و محیط‌زیستی، فرصتی مناسب برای جمع‌آوری افراد متخصص و علاقه‌مند به مسائل کوهستانی فراهم می‌کند. در کنفرانس کوهستان پایدار، شرکت‌کنندگان فرصت دارند تا در موضوعات متنوعی از جمله حفاظت از تنوع زیستی، تغییرات اقلیمی، مدیریت منابع طبیعی در مناطق کوهستانی و توسعه پایدار شرکت کنند. این رویداد اهمیت ویژه‌ای به ایجاد ارتباطات حرفه‌ای در زمینه کوهستان و ترویج مفاهیم کوهستان پایدار اختصاص می‌دهد. امیدواریم که کنفرانس کوهستان پایدار به توسعه و حفاظت از مناطق کوهستانی جهان کمک موثری نماید.